Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop u behandeld bent, hetzij in tandheelkundige zin of bijvoorbeeld in de bejegening, dan kennen wij de volgende procedure:

1. Terug naar de behandelaar

Als eerste stap in de klachtenprocedure meldt u aan de behandelaar, dat u niet tevreden bent. De behandelaar krijgt de gelegenheid het gerezen probleem zo goed mogelijk met u op te lossen.

2. Schriftelijke klacht bij de praktijk

Indien de behandelaar het probleem in uw ogen onvoldoende heeft opgelost, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken door middel van een klachtenformulier. Dit is op aanvraag verkrijgbaar bij de mondhygiënist. Indien noodzakelijk wordt u uitgenodigd voor een toelichting.

3. Formele klacht

Heeft u het gevoel, dat uw klacht toch niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de Nederlandse vereniging van Mondhygiënisten waarbij de mondhygiënist is aangesloten. U dient het klachtenformulier dan met uw klacht, naar een klachtenfunctionaris van de NVM. Deze kan een bemiddelende rol spelen of overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.