Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop u behandeld bent, hetzij in tandheelkundige zin of bijvoorbeeld in de bejegening, dan kennen wij de volgende procedure:

1. Terug naar de behandelaar

Als eerste stap in de klachtenprocedure meldt u aan de behandelaar, dat u niet tevreden bent. De behandelaar krijgt de gelegenheid het gerezen probleem zo goed mogelijk met u op te lossen.

2. Schriftelijke klacht bij de praktijk

Indien de behandelaar het probleem in uw ogen onvoldoende heeft opgelost, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken door middel van een klachtenformulier. Dit is op aanvraag verkrijgbaar bij de mondhygiënist. Indien noodzakelijk wordt u uitgenodigd voor een toelichting.

3. Formele klacht

Heeft u het gevoel, dat uw klacht toch niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de Nederlandse vereniging van Mondhygiënisten waarbij de mondhygiënist is aangesloten. U dient het klachten formulier dan met uw klacht, klachtenfunctionaris van het KNMT. Deze kan een bemiddelende rol spelen of overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.