Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2023 t.b.v. mondhygiënist

Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-23606-02 verwijzen wij naar de website van de NZa

www.nza.nl

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2023.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.

 

I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek

C001 Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing € 50,54

C002 Periodieke controle € 25,27

C003 Consult niet zijnde periodieke controle,

 zoals probleemgericht consult € 25,27

C014 Pocketregistratie € 39,90

C015 Parodontiumregistratie € 79,79

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C010 Schriftelijke medische anamnese € 25,27

C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 119,69

C013 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 33,25

c. Toeslagen en diversen

C020 Mondzorg aan huis € 19,95

 

II Maken en/of beoordelen foto’s

X10 Kleine röntgenfoto € 18,62

X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 13,96

 

III Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 14,91

M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 14,91

M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 14,91

M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 29,92

M32 * / ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 19,95

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen

 medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer € 6,65

M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 16,62

M61 * Mondbeschermer € 29,92

M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element € 57,85

M81 Behandeling van witte vlekken, volgende element € 31,92

 

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 8,64

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 16,62

 

VI Vullingen (V)

V30 Fissuurlak, eerste element € 29,92

V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 16,62

V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,65

V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje € 13,30

V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 41,23

V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 57,85

V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 71,15

V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 94,42

V91 Eenvlaksvulling composiet € 53,20

V92 Tweevlaksvulling composiet € 69,82

V93 Drievlaksvulling composiet € 83,12

V94 Meervlaksvulling composiet € 106,39

c. Restauraties diversen

R29 * Confectiekroon (rvs kroon) € 59,84

R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 26,60

R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 66,49

 

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192,83

T021 Grondig reinigen wortel per element, complex € 35,91

T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 26,60

T032 Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling

 met parodontiumstatus € 119,69

T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 73,14

T042 consult parodontale nazorg € 101,07

T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32

T044 Complex consult parodontale nazorg € 178,87

Diversen

T161* Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 46,55

T162 Behandeling tandvleesabces € 89,77

T163* Toepassing lokaal medicament € 71,81

T164* (Draad)Spalk € 26,60

T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 66,49

 

XIV Uurtarieven (U)

U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in

 de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten € 15,14

U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de

 Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de

 Zorgaanbieder € 17,47

U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in

 eenheden van 5 minuten € 17,47

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet

hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking).